• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pilot zorgverlenersportaal

Print 

​​​Van 19 november 2018 tot mei 2019 loopt er ​een​ pilot met het UMCG Zorgverlenersportaal. Dit portaal biedt zorgverleners buiten het UMCG de mogelijkheid om de UMCG-dossiers van hun patiënten in te zien. Daarnaast biedt het portaal de mogelijkheid tot beveiligd berichtenverkeer met zorgverleners in het UMCG.​

Aan de pilot nemen deel:

  • zes huisartsen van drie huisartsenpraktijken in de regio;
  • zeven specialisten ouderengeneeskunde van drie verpleeghuizen;
  • zorgverleners van twee ziekenhuizen waarmee het UMCG een gezamenlijke behandeling uitvoert bij een specifieke groep patiënten.

​​In maart-april 2019 wordt het gebruik van het UMCG Zorgverlenersportaal geëvalueerd.  Op basis hiervan worden besluiten genomen ten aanzien van optimalisatie en eventuele verdere opschaling van het portaal.