• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Print 

Het UMCG spant zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Dat betekent dat we rekening houden met de impact van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en daarbij streven naar duurzaamheid. Healthy@Work, voeding en energie zijn de speerpunten waarop we ons richten. Zo creëren we een gezonde omgeving en bouwen we aan de toekomst van gezondheid.

We richten ons daarbij niet alleen op het continu vergroten van de bewustwording rondom maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie, maar ook op openheid over onze bedrijfsvoering naar de buitenwereld. Zo rapporteren we hierover volgens de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging (GRI).

De verantwoordelijkheid voor het MVO-beleid ligt bij de MVO-coördinatoren. Vraagstukken worden zoveel mogelijk opgepakt in nauwe samenwerking met medewerkers van andere beleidsterreinen, zoals milieu, bereikbaarheid en participatie. Hoofddoel is het aanjagen en verbinden van verschillende groepen, om er zo voor te zorgen dat MVO wordt meegenomen in de projecten en de bedrijfsvoering van de organisatie.

Speerpunten

MVO is een breed begrip. We doen binnen het UMCG al heel veel op dit vlak: van technische aanpassing van koelsystemen en hergebruik van meubilair, tot spiegelbijeenkomsten met patiënten, het verbeteren van de bereikbaarheid en het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Het is nu noodzaak om de MVO-activiteiten op een duurzame wijze te verankeren. Om richting te geven aan ons MVO-beleid en dit beleid te kunnen monitoren en toetsen, kiezen we voor drie speerpunten. Deze speerpunten komen tot uiting in de  activiteiten en projecten die het UMCG heeft gekozen voor de komende jaren.

Healthy@Work

Als grootste werkgever van Noord-Nederland hebben we de verantwoordelijkheid voor meer dan 12.000 medewerkers. De UMCG-brede focus op Healthy Ageing (gezond ouder worden)vertalen we naar onze medewerkers in Healthy@Work, instrumenten om medewerkers te ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen zij ambassadeurs worden in het uitdragen van Healthy Ageing. Voorbeelden van Healthy@Work zijn:

 • rookbeleid
 • hoe om te gaan met mantelzorg
 • inzet van sofokles-subsidiegelden voor sociale innovatie

Voeding

Jaarlijks koken wij voor onze patiënten ongeveer 310.000 warme maaltijden. Daarnaast bieden we alle medewerkers een groot assortiment aan voeding aan via onze 3 restaurants en de banqueting. Dit betekent dat het UMCG een groot volume aan voedsel inkoopt en bereidt. Met het inkopen, bereiden, maar ook het weggooien van voeding hebben we impact op het milieu, de gezondheid van mensen en ook de economische gezondheid in onze regio. Voorbeelden van MVO op het gebied van voeding zijn:

 • verminderen van voedselverspilling
 • duurzaam inkopen van voeding
 • ontmoedigingsbeleid ongezonde voeding/aanmoedigen gezonde voeding

Energie

Met elkaar - medewerkers, bezoekers en patiënten - en onze gebouwen verbruiken we veel energie en water en veroorzaken we afval en CO2-uitstoot. Vanuit MVO willen we de overgang naar alternatieve energiebronnen versnellen en onze CO2-uitstoot flink verminderen. Voorbeelden van MVO op het vlak van energie en milieu zijn:

 • het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen
 • gebruik van zonnepanelen op de tijdelijke poli
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram