• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het nieuwe coronavirus: welke maatregelen neemt het UMCG?

Print 
04 februari 2020

​Het nieuwe coronavirus dat is uitgebroken in China zorgt voor veel vragen. Dat is heel begrijpelijk. De antwoorden op de meest gestelde vragen geven we hier.

Welke maatregelen neemt het UMCG? 

Maatregelen tegen besmetting met het nieuwe Coronavirus zijn pas nodig als het virus echt in de buurt is. Zolang er dus geen virusactiviteit in Nederland en in onze regio is, zijn maatregelen niet zinvol. We hebben wél voorbereidingen getroffen voor de opvang van patiënten met overdraagbare virussen, zoals het nieuwe Coronavirus.

Om welke voorbereidingen gaat het?

Het UMCG is goed voorbereid op de opvang van patiënten met het nieuwe Coronavirus of een virus wat daar op lijkt. We hebben heldere protocollen waar onze medewerkers mee hebben geoefend. We hebben voldoende isolatiekamers waarin we (mogelijk) besmette patiënten kunnen verplegen. Er is genoeg beschermend materiaal zoals mondkapjes, spatbrillen enzovoort. En vooral: we hebben de expertise in huis van artsen-microbioloog, infectiologen, moleculair biologen en deskundigen infectiepreventie.

Wat als er tóch een ‘verdachte’ patiënt in het UMCG komt?

Als een patiënt mogelijk dit nieuwe Coronavirus heeft, dan nemen we aanvullende isolerende maatregelen. Deze zorgen ervoor dat het virus zich niet via medewerkers van het UMCG en via andere patiënten verder kan verspreiden. Al bij verdenking van de ziekte is er een meldingsplicht voor zowel de behandelend arts als de arts-microbioloog. Dit is door de minister besloten op 29 januari. De meldingen worden gedaan bij de GGD, en gaan via de GGD naar het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten van het RIVM.

Welke maatregelen nemen UMCG-medewerkers tegen het virus?

Geen. Er is tot nu toe geen virusactiviteit in Nederland. Beschermende maatregelen zijn dus niet nodig. Iedereen hanteert gewoon de basishygiëne, zoals altijd. 

Waarom worden er geen mondkapjes uitgedeeld?

Het dragen van mondkapjes is niet nodig. Er is geen virusactiviteit in Nederland. De meeste mondkapjes die in China worden gebruikt (en die we veel op TV zien) zijn papieren mondkapjes, die goed werken tegen smog en stof, maar niet tegen virussen. Daarvoor zijn speciale maskers nodig, die vermoeiend zijn om te dragen en zeer regelmatig vervangen moeten worden. Omdat in Nederland het nieuwe Coronavirus nog niet is geconstateerd, is er geen reden om deze mondkapjes te dragen. Dat geldt ook in het UMCG. Alleen die zorgmedewerkers die werken met (potentieel) besmette patiënten of - patiëntenmateriaal dragen mondkapjes.

Ik heb contact met mensen die onlangs in China waren. Moet ik iets doen?

Mensen die uit China naar Nederland komen worden op Schiphol geïnstrueerd dat ze als ze klachten krijgen in de 14 dagen na terugkomst, ze binnen moeten blijven en een arts moeten raadplegen. Alle huisartsen, ambulancediensten en GGD’en zijn goed geïnformeerd en weten wat ze moeten doen bij een melding van iemand die mogelijk besmet is met het nieuwe Coronavirus. Als ze uit de regio Wuhan komen, kan RIVM en/of GGD opleggen dat ze eerst in quarantaine (thuis) moeten blijven totdat duidelijk is dat zij niet besmet zijn met het virus.

Voor UMCG-medewerkers geldt: komt iemand terug uit een regio waar het virus actief is en is er geen quarantaine opgelegd, neem dan contact op met de leiding van de eigen afdeling, met MMBi of met Arbeid en Gezondheid.
Mensen uit de regio’s waar veel besmettingen voorkomen hebben veelal reisbeperkingen opgelegd gekregen. Europeanen die gerepatrieerd worden uit de regio Wuhan, verblijven eerst in quarantaine totdat duidelijk is dat zij niet besmet zijn met het virus.

Ik ben van plan binnenkort naar China te reizen. Kan dat nog wel?

Volg het landelijke reisadvies op. Dat doet het UMCG ook voor wat betreft reizende medewerkers. Dat betekent dat er voor nu voor het grootste deel van China een aangepast reisadvies geldt. Kijk voor het meest actuele reisadvies altijd op de website van Buitenlandse Zaken.

Eerder publiceerden we in ons magazine KennisInZicht een interview met hoogleraar Medische Microbiologie, die antwoord geeft op vragen over het Coronavirus zelf. Lees het interview

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram