Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

E-learning UMCG

Print 

​​​​​

Het Wenckebach Instituut ontwikkelde samen met Noordhoff inmiddels meer dan 100 e-learning modules, gebaseerd op UMCG protocollen of landelijke richtlijnen. In woord, beeld en geluid laten de modules zien hoe je als zorgprofessional een handeling volgens protocol uitvoert en welke middelen je erbij gebruikt . De modules bevatten ook achtergrondinformatie over de anatomie en fysiologie, benoemen de (contra-)indicaties en wijzen op mogelijke complicaties.

Omdat de e-learningmodules online staan, kun je overal en elk moment van de dag de modules volgen. De modules zijn verdeeld over de volgende thema’s:

​Bedrijfshulpverlening
Neonaten en kinderen
Ouderenzorg
Patiënten en omgeving
Reanimatie
​Rekenvaardigheid
Risiscovolle en voorbehouden handelingen
Specialistische zorg
Verloskunde
Patiëntveiligheid (VMS)

​​​​

Zelf oefenen of vanuit de afdeling?

Er zijn twee mogelijkheden om e-learning te volgen:

 • Vanuit je afdeling of opleiding (inclusief toetsing en accreditatie)
 • Zelf oefenen (geen toetsing, geen accreditatie)​

​E-learning volgen vanuit je afdeling of opleiding

Het e-learning ontwikkelplatform maakt per (verpleeg)afdeling een cursusomgeving aan, met daarin de gewenste e-learningmodules. Alle collega’s  worden aan de cursusomgeving toegevoegd en iedereen kan aan de slag met de modules en de daaraan gekoppelde toetsen. ​

​​Hoe werkt het?

Je logt in op je Wenckebach account en klikt vervolgens op Nestor. Je ziet dan rechts bovenin welke cursusomgevingen er zijn gekoppeld. Als je op één van die omgevingen klikt zie je de inhoud ervan. Staat degene die je zoekt er niet tussen? Vraag je regieverpleegkundige of leidinggevende om je toe te voegen aan de juiste omgeving.

Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met het e-learning ontwikkelplatform: Contact

Voordelen

 • Toetsresultaten worden op naam bewaard en kun je gebruiken voor accreditatiepunten.
 • Als leidinggevende heb je inzicht of de modules al dan niet gevolgd worden. Je kunt de resultaten gebruiken voor sturing op kwaliteit en deskundigheid van medewerkers, op individueel niveau en op afdelingsniveau.
 • Als afdeling kun je de cursusomgeving ook gebruiken voor andere scholingsactiviteiten, zoals het plaatsen van presentaties of documenten van klinische lessen. 

​​Zelf oefenen

​Er is ook een algemene e-learningomgeving van het UMCG. Hierin staan alle ontwikkelde e-learningmodules. Je kunt hier zelf oefenen met de verschillende modules. De resultaten worden niet geregistreerd.​

Hoe werk​t het?

Log in op de medewerkers-​omgeving ​met je UMCG-account ​(inloggegevens waarmee je ook op je werkplek inlogt) en klik vervolgens op het icoon:

 e-leaning-umcg.png

Voord​elen

 • Gratis toegankelijk voor alle UMCG-medewerkers
 • Toegang tot de modules zonder tussenkomst van anderen
 • Oefenen zonder afgerekend te worden op resultaat